Sáng lấp lánh Sáng lấp lánh
Phục hồi tóc bằng karatin http://noitocngocthuy.com/dao-tao.html khuyến mãi day hoc noi toc ngoc thuy
Dạy Nhuộm Tóc Chuyên Nghiệp
Sáng lấp lánh

Đặc điểm :
– Tóc dài qua vai, tầng cao.
– Đuôi tóc mỏng so le.

Kiểu tóc nữ so le tầng cao

Kiểu tóc nữ so le tầng cao

Chia tóc :
– Chia nữa trước-sau, phần sau chia 2 nữa trên-dưới.

Đường cắt :
– Cắt trượt
– Zigzag

Cách cắt : 
– Phần 1 : Chia hình cánh quạt, căng tóc 45 độ trên cắt ngang hoặc xiên.
– Phần 2 : Chia dọc, căng tóc 90 độ ngang cắt trượt trừ trên xuống.
– Phần 3 : Chia thành 4 lớp ngang, căng tóc 90 độ trên, cắt ngang hoặc xiên.

Tạo kiểu :
– Duỗi
– Uốn

Hình ảnh minh họa cắt

Cắt Kiểu tóc nữ so le tầng cao

Cắt Kiểu tóc nữ so le tầng cao

 

 

Salon Ngọc Thúy - noi toc

Salon Ngọc Thúy - noi toc

Salon Ngọc Thúy - noi toc