Sáng lấp lánh Sáng lấp lánh
Phục hồi tóc bằng karatin http://noitocngocthuy.com/dao-tao.html khuyến mãi day hoc noi toc ngoc thuy
Dạy Nối Tóc Sợi Fiberglass Chuyên Nghiệp
Sáng lấp lánh

Đặc điểm :
– Tóc lỡ, chấm vai.
– Dáng ngang hơi chúi, phồng.

Kỹ thuật cắt Kiểu tóc ngang nhật

Kỹ thuật cắt Kiểu tóc ngang nhật

Chia tóc :
– Chia nửa trước-sau.
– Phần sau chia 4 lớp ngang. Phần trước chia 3 lớp ngang (hơi xiên).

Đường cắt :
– Zigzag
– Chuốt ngoài

Cách cắt :
– Phần sau : – Lớp 1 : Chải 0 độ cắt lấy chuẩn phía sau (theo đường hơi cong), rồi căng 45 độ dưới sau, cắt bỏ phần dư.
– Lớp 2 : Chia dọc thành 3 phần nhỏ, căng 45 độ dưới sau, cắt theo chuẩn lớp 1.
(Phần nhỏ 2,3 của lớp 2 có thể chải xuống 0 độ cắt theo chuẩn lớp 1 rồi mới căng lên 45 độ dưới sau)
– Lớp 3,4 : Cũng chia dọc thành 3 phần nhỏ, căng 45 độ dưới sau, cắt theo chuẩn lớp dưới.

* Chú ý : Phần nhỏ 2 và 3 của mỗi lớp căng hơi xiên để tạo độ chúi nhẹ.
– Phần trước : – Lớp 1 : chải xuống 0 độ cắt lấy chuẩn, tạo độ chúi nhẹ về phía trước (khoảng 15 độ)
– Lớp 2 : chải xuống 0 độ cắt theo chuẩn lớp 1
– Lớp 3 : Gôm luôn lớp 2, căng 45 độ dưới, cắt bỏ phần dư.
Cắt xong yêu cầu khách cúi đầu xuống phía trước, cắt bỏ phần dư của lớp 1 ở phần sau.
– Phần mái : Có thể để ngôi lệch, che một mắt. Không dùng mái bay.

Tạo kiểu :
– Sấy hơi phồng tự nhiên.

Hình ảnh minh họa cách cắt

Kỹ thuật cắt Kiểu tóc ngang nhật

Kỹ thuật cắt Kiểu tóc ngang nhật

 

Salon Ngọc Thúy - noi toc

Salon Ngọc Thúy - noi toc

Salon Ngọc Thúy - noi toc