Sáng lấp lánh Sáng lấp lánh
Phục hồi tóc bằng karatin http://noitocngocthuy.com/dao-tao.html khuyến mãi day hoc noi toc ngoc thuy
Kỹ thuật cắt Kiểu tóc bung cổ điển cho nữ
Sáng lấp lánh
 

Đặc điểm :
– Tóc dài ngang lưng, quăn, trung niên.
– Đuôi tóc nặng, tầng vừa.

Kỹ thuật cắt Kiểu tóc bung cổ điển

Kỹ thuật cắt Kiểu tóc bung cổ điển

Chia tóc :
– Thành 3 phần, mỗi phần chia dọc thành nhiều tép nhỏ.

Đường cắt :
– Cắt đứng
– Zigzag : làm tóc nhẹ hơn

Cách cắt : ( Cắt đóng : định chiều dài, tạo khuôn trước, tạo tầng sau)
– Căng tóc ở góc 0 độ, lấy phần tóc phía sau cắt lấy chuẩn, dựa vào chuẩn cắt tạo dáng bầu cho tóc (Hình 1).
– Phần 1-2, lấy từng tép căng ở 45 độ dưới cắt zigzac, rồi nâng dần lên từng góc 45 độ cắt tròn tạo tầng liên kết. (Hình 2)
– Phần 3, lấy từng tép căng 45 độ dưới trước cắt zigzac, rồi cũng cắt tròn tạo tầng.(Hình 2,3)

Tạo kiểu :
– Sấy lọn
– Uốn

Hình minh họa cách cắt kiểu tóc bung cổ điển

cắt Kiểu tóc bung cổ điển cho nữ

cắt Kiểu tóc bung cổ điển cho nữ

Đặc điểm :
– Tóc dài ngang lưng, quăn, trung niên.
– Đuôi tóc nặng, tầng vừa.

Kỹ thuật cắt Kiểu tóc bung cổ điển

Kỹ thuật cắt Kiểu tóc bung cổ điển

Chia tóc :
– Thành 3 phần, mỗi phần chia dọc thành nhiều tép nhỏ.

Đường cắt :
– Cắt đứng
– Zigzag : làm tóc nhẹ hơn

Cách cắt : ( Cắt đóng : định chiều dài, tạo khuôn trước, tạo tầng sau)
– Căng tóc ở góc 0 độ, lấy phần tóc phía sau cắt lấy chuẩn, dựa vào chuẩn cắt tạo dáng bầu cho tóc (Hình 1).
– Phần 1-2, lấy từng tép căng ở 45 độ dưới cắt zigzac, rồi nâng dần lên từng góc 45 độ cắt tròn tạo tầng liên kết. (Hình 2)
– Phần 3, lấy từng tép căng 45 độ dưới trước cắt zigzac, rồi cũng cắt tròn tạo tầng.(Hình 2,3)

Tạo kiểu :
– Sấy lọn
– Uốn

Hình minh họa cách cắt kiểu tóc bung cổ điển

cắt Kiểu tóc bung cổ điển cho nữ

cắt Kiểu tóc bung cổ điển cho nữ

Salon Ngọc Thúy - noi toc

Salon Ngọc Thúy - noi toc

Salon Ngọc Thúy - noi toc