Sáng lấp lánh Sáng lấp lánh
Phục hồi tóc bằng karatin http://noitocngocthuy.com/dao-tao.html khuyến mãi day hoc noi toc ngoc thuy
Kỹ Thuật Cắt Kiểu Tóc Đuôi Cá Nữ
Sáng lấp lánh

Đặc điểm :
– Tóc dài nữa lưng. Tầng cao.
– Đuôi tóc dài, mỏng.

Kỹ thuật cắt Kiểu tóc đuôi cá nữ

Kỹ thuật cắt Kiểu tóc đuôi cá nữ

Chia tóc :
– Chia nữa trước-sau.
– Chia đường đi từ trung điểm trước đến trung điểm sau.
Cột phần 2 lại cắt sau.

Đường cắt :
– Cắt cắt trượt
– Zigzag

Cách cắt : 
– Phần 1 : Chia rẽ quạt, căng 45 độ trên, cắt trượt từ dưới lên. Phần phía trước cũng căng 45 độ trên cắt tương tự. (Hình 1)
– Phần 2 : Căng từ 90 độ sau hoặc cao hơn, cắt trượt từ trên xuống, chuẩn bắt đầu từ chỗ giáp với phần số 1. (Hình 2)
. Phần đuôi hai bên, căng 45 độ dưới trước cắt trượt tạo đuôi nhọn.
– Phần mái : cắt mái dầy, phồng tự nhiên. Tạo liên kết giữa phần mái và phần đuôi hai bên : cắt trượt phần đuôi giáp với mái.

Tạo kiểu :
– Sấy phồng ót

Hình minh họa cách cắt kiểu tóc đuôi cá:

Kỹ thuật cắt Kiểu tóc đuôi cá nữ

Kỹ thuật cắt Kiểu tóc đuôi cá nữ

 

Salon Ngọc Thúy - noi toc

Salon Ngọc Thúy - noi toc

Salon Ngọc Thúy - noi toc