Sáng lấp lánh Sáng lấp lánh
Phục hồi tóc bằng karatin http://noitocngocthuy.com/dao-tao.html khuyến mãi day hoc noi toc ngoc thuy
Trung Tâm Thường Xuyên Tổ Chức Các Chương Trình Thực Tập Cắt Tóc Cho Học Viên Phục Vụ Cộng Đồng
Sáng lấp lánh

Trung Tâm Ngọc Thúy Thường Xuyên Tổ Chức Các Chương Trình Thực Tập Cắt Tóc Cho Học Viên Phục Vụ Cộng Đồng .

Với mục đích giúp đỡ cho những người nghèo, công nhân xây dựng hay cả những lái xe ôm có điều kiện kinh tế khó khăn, Trung Tâm Ngọc Thúy đã thực hiện nhiều chương trình cắt tóc miễn phí để giúp đỡ và phục vụ cộng đồng.

 

Với hành động đẹp của mình, các bạn trẻ học viên Trung Tâm Đào Tạo Nghề Ngọc Thúy đã nhận được sự ủng hộ và tán thưởng của rất nhiều người đi đường và người dân sống tại khu vực, đặc biệt là sự cảm ơn chân thành từ chính những người được các bạn trẻ cắt tóc miễn phí.

 

Đây là những hình ảnh thực sự ý nghĩa, mang nét đẹp nhân văn của con người Việt Nam mà Trung Tâm Đào Tạo Nghề Ngọc Thúy đã mang đến cho cộng đồng.

 

 

 

 

 

Salon Ngọc Thúy - noi toc

Salon Ngọc Thúy - noi toc

Salon Ngọc Thúy - noi toc